Anti Doping Danmark

Vi samarbejder med Anti Doping Danmark, om et sundt og dopingfrit trænings miljø

Samarbejde med fitnesscentre

Anti Doping Danmark samarbejder med alle motions og -fitnesscentre tilknyttet Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) samt øvrige private kommercielle fitnesscentre, som ønsker samarbejde

Motionsdoping er et komplekst problem med mange forskellige aktører involveret. Èn arena er motions- og fitnesscentret. Problemet løses ikke med dopingkontrol alene. Det kræver derimod en fælles indsats, hvor Anti Doping Danmark og centret i samarbejde:

  • sender tydelige signaler om, hvilket miljø man ønsker i centret
  • har fokus på medlemmerne, så de ansvarlige i centret opdager en uheldig udvikling for den enkelte eller i grupper
  • er rustet til at handle i tilfælde af en uhensigtsmæssig udvikling blandt medlemmerne 

Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter er synlige i fitnessmiljøet, og de står til rådighed for dialog og rådgivning for alle i centret - både instruktører, receptionister, medlemmer og gæster. Gennem dialog og rådgivning får centret sparring og gode råd til forebyggende antidoping-arbejde og handlemuligheder, hvis der opstår mistanke om dopingmisbrug blandt medlemmer, instruktører eller gæster i centret.

Fitnesskonsulenterne står altid til rådighed, hvis et center henvender sig for at få rådgivning, og de kan reagere indenfor få dage, hvis centret har brug for bistand.

I menuen til venstre kan du finde mere information om antidoping-arbejdet i landets motions- og fitnesscentre.